Salesforce consultant

Een Salesforce consultant is de onmisbare schakel voor organisaties die hebben ingezet op de implementatie van de CRM software Salesfore. De kennis van de Salesforce consultant zorgt ervoor dat niet alleen de implementatie vlekkeloos verloopt, hij of zij geeft ook deskundig advies op tal van andere gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Salesforce is de dagelijkse praktijk. De actuele knowhow stelt de consultant in staat om in te spelen op bestaande situaties en op die manier een bijdrage te leveren aan het stroomlijnen van diverse processen in uw organisatie, van sales tot human resource.

Wat doet een Salesforce consultant

Een Salesforce Consultant houdt zich vooral bezig met het ontwerpen van applicatie designs die naadloos aansluit op de wensen van de klant. In die hoedanigheid is het logischerwijs noodzakelijk om op diverse niveaus in een organisatie contacten te onderhouden. Zo zijn de verschillende organisatielagen vaak betrokken bij de uitvoering een project. Denk bijvoorbeeld aan het management, consultants, finance en marketing. Met al deze partijen wordt gecommuniceerd over de vereisten om zodoende optimale sturing te kunnen geven. Niet zelden is er sprake van een nauwe samenwerking met een Technical Salesforce Consultant. Dit zal met name het geval zijn bij het realiseren van designs in de vorm van de optimale configuratie in een Salesforce omgeving. Zo houdt de Salesforce Consultant zich ook bezig met andere werkzaamheden die raakvlakken hebben. Zo zijn business analyse, design en functionele applicatie werkzaamheden geen onbekende begrippen. De Salesforce Consultant vertaalt in feite de werkprocessen rondom tal van disciplines in een organisatie. Voorbeelden zijn het vertalen van marketing-, sales- en financiële processen naar Salesforce functionaliteiten in uw organisatie.

Takenpakket van een Salesforce Consultant

Het takenpakket van een goed onderlegde Salesforce Consultant is behoorlijk breed. Door de brede oriëntatie en de grote hoeveelheid parate kennis is een Salesforce Consultant op verschillende manieren inzetbaar. Een ervaren Salesforce Consultant weet dus exact aan te geven of uw wensen technisch haalbaar zijn en welke juist niet. Op basis van uw feedback kan de consultant zich een goed beeld vormen van de organisatie en kan er een passend advies worden gegeven. In grote lijnen kan het volgende van een Salesforce Consultant worden verwacht:

  • het inventariseren en specificeren van functionele en technische eisen van de klant ten aanzien van Salesforce oplossingen;
  • het opleveren van Salesforce oplossingen volgens eerder gespecificeerde eisen;
  • het voorbereiden en faciliteren van workshops en prototypesessies met de klant;
  • het trainen van eindgebruikers binnen de klantorganisatie;
  • het aansturen van een team van consultants als projectleider;
  • het begeleiden van junioren, zowel binnen projectverband als binnen de organisatie;
  • het ontplooien van initiatieven binnen de organisatie om het SaaS en Cloud kennisgebied en commerciële succes verder te ontwikkelen;
  • het zelfstandig opstellen en uitwerken van commerciële voorstellen en contracten;
  • het ontplooien van marketing- en salesactiviteiten.

Wat is Salesforce?

Salesforce is niet enkel softwarepakket voor het klantenbeheer binnen een organisatie. Het is een volledig CRM-systeem, oftewel een Customer Relationship Management systeem. Aan de naam is echter al af te lezen dat het meer functionaliteiten heeft dan enkel het beheer van de klantgegevens. Het softwarepakket biedt een optimale ondersteuning om het beste uit het klantenbeheer te halen, een lead wordt met Salesforce veel sneller een klant. Dit maakt ook direct duidelijk dat een Salesforce Consultant meer doet dan de implementatie van het softwarepakket verzorgen. Advies, configuratie, ontwikkeling en support zijn typische onderdelen van het takenpakket van de Salesforce Consultant.

Daar waar Salesforce ooit is begonnen als een CRM-systeem, daar heeft de technologische ontwikkeling gezorgd voor een verbreding van de functionaliteit. Anno 2019 is Salesforce een compleet platform om relaties optimaal te bedienen. Sales, Service, Marketing en E-commerce komen hier bij elkaar en zelfs het ontwikkelen van specifieke apps is mogelijk op het Salesforce platform. De uitgebreide functies van Salesforce maakt het mogelijk om een veelvoud aan taken te beheren en diverse processen binnen een organisatie te stroomlijnen.

De mogelijkheden van Salesforce

De mogelijkheden van Salesforce en daarmee de meerwaarde van een Salesforce Consultant worden duidelijk in een praktijkvoorbeeld. Zo maakt de software het niet langer noodzakelijk om continu uw mailbox te controleren op nieuwe verzoeken van potentiële klanten, de lead- en klantgegevens komen direct binnen op het Salesforce platform. Op die manier is het mogelijk om een prijsaanvraag direct te voorzien van een passend prijsvoorstel. Dit proces kan geheel automatisch verlopen doordat een beschikbare template wordt ‘gevuld’ met data uit Salesforce. Ook andere wensen kunnen door een Salesforce Consultant worden omgezet in een praktische oplossing zodat u zich kunt blijven richten op uw core business.